• 10 lecie ROSE

  • dr Katarzyna Winkowska-Nowak

  • Szkolenia ROSE

  • Description slide 4

Copyright 2019 - Custom text here

Start

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz edukacji i aktywności społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych, wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, zwiększania kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjnych, rozwoju społeczności lokalnych, rozwoju więzi społecznych i gotowości do współpracy, zwiększania przedsiębiorczości i podmiotowości oraz ułatwienia dostępu do nowoczesnej wiedzy i zdobyczy współczesnej cywilizacji w tym popularyzację oprogramowania GeoGebry.

Miejscem spotkań członków Stowarzyszenia jest platforma e-learningowa Moodle (open source)

Działania ROSE: 

  • Tworzenie wzajemnie wspierającej się sieci współpracy nauczycieli

  • Upowszechnianie innowacji edukacyjnej

  • Wypracowywanie nowych form pracy i metod

 

 

f t g m