• 10 lecie ROSE

  • dr Katarzyna Winkowska-Nowak

  • Szkolenia ROSE

  • Description slide 4

Copyright 2020 - Custom text here

VII Ogólnopolska Konferencja GeoGebry za nami

W dniu 5 listopada 2016 roku w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja GeoGebry, która zorganizowana była jak corocznie przez Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS, Stowarzyszenie ROSE oraz Fundację AKCES. W konferencji uczestniczyło 102 nauczycieli z różnych poziomów nauczania.

1

 

Konferencję rozpoczęła Pani dr Katarzyna Winkowska-Nowak wykładem inauguracyjnym „Kierunki rozwoju GeoGebry”. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że GeoGebra stale się rozwija i dostosowuje do potrzeb użytkowników. Zwiększa się różnorodność wersji i powstających materiałów. Powstają nowe aplikacje na tablety i telefony oraz aplikacje na zapotrzebowanie grup użytkowników np. tryb Exam.

2

Następnie Pani Daria Szalińska przedstawiła wkład Warszawskiego Centrum GeoGebry w zakresie innowacyjnego nauczania. Ponadto na podstawie własnych doświadczeń podała przykłady w jaki sposób można wykorzystać program w procesie lekcyjnym. Zademonstrowała przykładowe aplety wykorzystujące animacje i przekazała informacje na temat nowego kursu „GeoGebra – Animacje i prezentacje” organizowanego przez Fundację AKCES.

3

W kolejnej prezentacji Pani Edyta Pobiega oraz Katarzyna Pobiega współautorki „ABC GeoGebry – poradnika dla początkujących” przedstawiły autorów tej publikacji i ukazały główne jej treści. Powiedziały, że powstanie poradnika było wyjściem naprzeciw użytkownikom zaczynających pracę z GeoGebrą. Przykłady omówione w książce są tak przygotowane, że ilustrują kolejne podstawowe możliwości programu GeoGebra i są jednocześnie ilustracją dynamiczną zagadnień matematycznych a ostatni rozdział przedstawia konkretne zadania wykonane w GeoGebrze wybrane ze zbiorów zadań wydawnictwa Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro.

W następnym etapie konferencji Pani Edyta Pobiega pokazała w jaki sposób można wykorzystać GeoGebrę w przygotowaniu uczniów do matury. Przedstawiła przykłady apletów GeoGebry, które są wizualizacją wybranych zadań z arkuszy maturalnych z poziomu podstawowego oraz rozszerzonego. Aplety te są ogólnodostępne i umieszczone na stronie: www.pazdro.com.pl – w zakładce „potrenuj z nami”, i mogą stanowić doskonałą pomoc dla ucznia i nauczyciela w treningu do matury z matematyki.

4

Kolejny wykład „Na pozór nieistotne – jak skuteczniej uczyć matematyki” wygłoszony przez Pana Dariusza Kulmę nauczyciela roku 2008, zawierał istotne elementy, które mają wpływ na jakość i efektywność uczenia matematyki. W swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę nauczyciela w procesie nauczania oraz różnych narzędzi dydaktycznych jak: aplety GeoGebry, platformy edukacyjne, publikacje, zbiory zadań. Na przykładzie projektu edukacyjnego „Laboratorium matematyczne” pokazał w jaki sposób można zaciekawić uczniów i pomóc im w uczeniu się matematyki.

W następnej części konferencji Pan prof. Andrzej Nowak wygłosił wykład „Współobecność kryzysu i wzrostu”. W swoim wystąpieniu podkreślił, że trudności wynikają nie z kryzysu lecz z nieumiejętności reakcji na kryzys. Zaznaczył również, że w kryzysie strata lub zysk zależy od umiejętności adaptacji i innowacji, oraz że w obliczu turbulentnej dynamiki zmian rzeczywistości firmy oraz ludzie muszą umieć nadążać i podejmować odpowiednie wyzwania.

5

Następnie Pan Jerzy Mil przybliżył postać matematyka Hugo Steinhausa i zaprezentował przykładowe aplety – interaktywne ilustracje „Kalejdoskopu matematycznego” zawarte na stronie: https://www.geogebra.org/m/jhn8DYjZ (aplety te zebrane są w GeoGebraBook).

Pani Teresa Zielińska w części praktycznej konferencji poprowadziła warsztaty „Wizualizacja obliczania pól figur nietypowych”. Uczestnicy pod kierunkiem prowadzącej wykonali aplet, w którym wykorzystano animacje do zilustrowania danego zagadnienia.

6

Pan Tomasz Szwed w wykładzie „ Czynniki motywujące do uczenia się matematyki” przedstawił wyniki badań naukowych oraz przykłady własnych doświadczeń z wieloletniej praktyki nauczycielskiej w zakresie motywacji uczniów do uczenia się matematyki. Wśród wielu istotnych czynników motywujących podkreślił ogromną rolę nauczyciela. Zwrócił ponadto uwagę na czynniki związane z warsztatem pracy, czynniki indywidualne oraz związane ze środowiskiem.

7

Kolejne warsztaty „Odkrywanie twierdzeń i prawidłowości z GeoGebrą” poprowadziły Pani Anna Szwancyber i Pani Anna Skorupa, w ramach których uczestnicy wykonywali aplet ilustrujący wzór na ilość przekątnych w graniastosłupie n – kątnym. Przykład ten daje możliwość wizualizacji danego zagadnienia dla wielu przypadków, obserwacji i kształceniu umiejętności uogólniania. Przygotowany materiał warsztatowy pochodzi z nowego kursu „Odkrywanie twierdzeń i prawidłowości z GeoGebrą” organizowanego przez Warszawskie Centrum GeoGebry.

8

W ostatniej części konferencji Pani Małgorzata Zbińkowska zaprezentowała wykorzystanie możliwości programu GeoGebra, dysku Google do dodatkowej pracy z uczniami na przykładzie realizowanegow Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie projektu edukacyjnego.

VII Ogólnopolska Konferencja GeoGebry na pewno była wydarzeniem, które dało możliwość spotkania i integracji nauczycieli użytkowników GeoGebry, dokonania wymiany doświadczeń w zakresie poprawy nauczania matematyki i motywowania uczniów do nauki tego przedmiotu, wykorzystania różnych nowych narzędzi dydaktycznych w tym coraz szerszych możliwości GeoGebry.

9

Janina Konieczna

f t g m